Studiedag 16 november

Personalen på Frodeparkens förskola har studiedag fredag den 16 november.

Förskolan har då stängt eftersom förskolan har rätt att stänga fyra dagar per läsår för planering och fortbildning.

Skulle du vara i behov av omsorg för ditt barn någon av dessa datum så meddela rektor senast en månad i förväg.

21 januari 2020