Vid sjukdomar

Regler för sjukdomar på förskolan:

• Barnet ska ha minst ett feberfritt dygn (utan febernedsättande medicin i kroppen) innan det kommer till förskolan.

• Låt barnets allmäntillstånd och "dagsform" avgöra om det kan återgå till förskolan.

• Med ett gott allmäntillstånd menas att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans aktiviteter, även utomhusvistelse i flera timmar.

Uppdaterad: