Lärmiljöer

Barn är kompetenta och de blir sitt bästa jag i en utmanande och stimulerande miljö.

Flera barn målar vid ett stort papper med flaskfärg
Vi har en öppen och tillgänglig miljö som vi förändrar efter barnens behov och intressen. Vi har material som lockar till utforskande och som kan användas på många olika sätt.

Genom utformandet av miljön på förskolan skapar vi många tillfällen till lek och lärande där barn kan skapa möten med varandra och pedagoger.

Uppdaterad: