Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Kee och nås på telefonnummer 0725-84 52 20.

28 december 2015