Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Emelie och nås på telefonnummer 018-727 81 03

Uppdaterad: