Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Kee och nås på telefonnummer 0725-84 52 20.

Är du i behov av behovsanpassade måltider?
Läs mer på Måltidsservice webbplats

Vill du se maten i mobilen?
Här kan du hämta appen till din smartphone

100% ekologiskt till 2023
Så här når vi målet

Vill du äta klimatsmart?
Läs mer om klimatsmarta måltider 

Måltidsservice
Läs mer om måltidsservice

28 december 2015