Verksamhet & pedagogik

Ett barn spikar på en lastpall med en pedagog bredvid sig

 Barn och kunskapssyn
Verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik. Vi ser barn som kompetenta och fulla av resurser. 

Barn lär i meningsfulla sammanhang genom att interagera, kommunicera och samspela med andra. Barn är egna kunskapare och pedagogerna är engagerade medforskare. Alla barn har inflytande i sin vardag och är delaktiga i sitt lärande.

Pedagogroll
Vi pedagoger är lyhörda, nyfikna och intresserade av barns intressen och idéer. Genom att vara medforskare och härvarande pedagoger kan vi uppmuntra och utmana barnen samt ge dem tid i sitt utforskande och lärande. Vi ser barnen som kompetenta, de får försöka själva och prova olika lösningar. Vi pedagoger uppmuntrar och finns till hands. Vi pedagoger finns nära barnen för att ge stöd.

Lärmiljö
Vi har en öppen och tillgänglig miljö som vi förändrar efter barnens behov och intressen. Vi har material som lockar till utforskande och som kan användas på många olika sätt. Genom utformandet av miljön på förskolan skapar vi många tillfällen till lek där barn kan skapa möten med barn och pedagoger.

Projekt och lärgrupper
I våra lärgrupper arbetar vi med projekt vars innehåll har utgångspunkt i barnens intressen, lust och nyfikenhet. Projekten drivs vidare med hjälp av pedagogisk dokumentation där både barn, pedagoger och vårdnadshavare har möjlighet att följa projektets gång

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik