Välkommen till blocket SolVinden

Ett barn har målat med vattenfärg
På Solen arbetar:
Karin, förskollärare
Sara, barnskötare 
Therése, barnskötare 

På Vinden arbetar:
Gudlaug "Gulla", förskollärare
Linn, förskollärare 
Lena, barnskötare. 

 

 
Uppdaterad: