Välkommen till blocket SolVinden

På Solen arbetar:Ett barn sorterar plastpärlor i olika burkar
Karin, förskollärare
Sara, barnskötare 
Therése, barnskötare 
Emma, resurs till barngruppen

På Vinden arbetar:
Gudlaug "Gulla", förskollärare 
Magdalena, barnskötare
Lena, barnskötare
Agneta resurs till barngruppen

Under 2017/2018 har vi blivit beviljade stadsbidrag. Bidraget ska prioritera arbetet med de yngre barnen. Vattnet har några barn som tillsammans med två pedagoger tillhör en mindre grupp, med de yngsta barnen. Måndag till fredag mellan klockan 09:00-14:00. Denna grupp kallar sig för Blixtarna

 
Uppdaterad: