Välkommen till blocket SolVinden

Ett barn har målat med vattenfärg
På Solen arbetar:
Karin, förskollärare
Sara, barnskötare 
Therése, barnskötare 
Emma, resurs till barngruppen

På Vinden arbetar:
Gudlaug "Gulla", förskollärare 
Magdalena, barnskötare
Lena, barnskötare. På Vinden arbetar även en resurs till barngruppen.

 

 
Uppdaterad: