Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation gör det lättare att dokumentera, följa upp och utveckla vår verksamhet.

  • Ett barn målar på staffli ute på förskolans gårdPedagogisk dokumentation gör det möjligt för oss att följa barnens lärprocesser.
  • Genom pedagogisk dokumentation kan vi få mer kunskap om vad barnen kan, hur de tänker och lär.
  • Vi arbetar i mindre lärgrupper med barnen.
27 januari 2016