Unikum

Unikum är en plats för förskolans systematiska kvalitetsarbete. Genom att använda Unikum kan arbetslag och rektor få stöd att: 

  • Skapa didaktiska planeringar, följa upp undervisning och analysera förskolans måluppfyllelse.
  • Dokumentera barngruppens och barnets lärande genom lärloggar, utvecklingssamtal och stödinsatser.
  • Följa barns närvaro.
  • Ha en dialog med vårdnadshavare och kollegor.
     

 

 

                                                                                          unikum.jpg

Uppdaterad: