Om vår förskolebuss Pelle

På Frodeparkens förskola har vi en förskolebuss som är knuten till oss. Här kan du läsa om den och följa med förskolebussen Friskus, som är en annan av kommunens förskolebussar.

Det är samma barngrupp som använder bussen under ett helt läsår. Förskolebussen är utrustad med samma grundfunktioner som en förskola, till exempel en köksavdelning för livsmedelssäker hantering av mat, toalett med handfat och varmt och kallt vatten med mera. Både lämning och hämtning sker på förskolan.

En vanlig dag på förskolebussen

Varje dag mellan cirka 9.00 och 15.00 åker bussen iväg till en plats som ligger ungefär 30 minuter från förskolan. Barnen och pedagogerna är ute större delen av dagen och har sin undervisning i skogen, på en bondgård, på ett museum eller på någon annan spännande plats. Det ger barnen natur- och kulturupplevelser, samtidigt som de får vara utomhus större delen av dagen.

Läs mer om kommunens förskolebussar på uppsala.se.

Följ med en dag med förskolebussen Friskus.

Uppdaterad: