Hemvister

Vi har två block Solvinden och Eldvattnet. Varje block har två hemvister med barn i ålder 1-6 år

Två barn leker med vilda djur på en grön matta inne på förskolanSolvinden är ett block med hemvisterna Solen och Vinden.

Eldvattnet är ett block med hemvisterna Elden och Vattnet. 

 

 

 

6 oktober 2017