Vår mobila avdelning Pelle

Med den mobila pedagogiken ställs barnen inför nya situationer där samspel är en förutsättning. Viljan att hjälpa varandra och kommunicera för att lösa problem utvecklas av de nya utmaningar barnen stöter på

Den mobila verksamheten:
• är en verksamhet för barn mellan 4 och 5 år.
• bedrivs mellan 9-15 och restiden är ungefär en halvtimme till och från förskolan.
• kan söka upp spännande miljöer långt utanför förskolans grindar.
• ger möjlighet till mer utevistelse, vilket ger positiva effekter för barnens hälsa, motoriska utveckling och koncentrationsförmåga.
• är utrustad med samma grundfunktioner som en förskola. Här finns köksavdelning för livsmedelssäker hantering av mat, toalett med handfat, varmt och kallt vatten med mera.
• har ett maximalt säkerhetstänkande.

Här arbetar Sussi, Michelle Sussann
Välkommen till oss!

Uppdaterad: