Ställningstaganden

flera barn och en pedagog blåser såpbubblor

  • Hos oss ska alla känna sig välkomna och trygga. Alla ska känna sig sedda och bli lyssnade på.
  • Hos oss är alla individer lika värdefulla. Vi är rädda om varandra och vår förskola.
  •  Hos oss ska det vara roligt och lärorikt. Vi lär oss i möten med varandra.
  •  Hos oss ska miljön ge möjlighet till utforskande och lekfullt lärande. Alla ska få möjlighet att påverka sin dag.
Uppdaterad: